Łowisko wędkarskie "Glinianka" w Przygodzicach

Opis usługi

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawie „Glinianka” mają osoby zrzeszone w sekcji wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, z zasadami ujętymi w regulaminie łowiska. Zezwoleniem na wędkowanie jest ważny imienny identyfikator oraz wpłata zgodna z obowiązującym cennikiem opłat, poza tym wędkarz ma obowiązek posiadać miarkę do mierzenia złowionych ryb, wagę oraz przyrząd do wyciągania haczyka z pyszczka ryby. Identyfikator nie może być przekazywany osobom trzecim. Do kontroli wędkarzy na zbiorniku wodnym „Glinianka” upoważnieni są pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, osoby upoważnione przez Dyrektora GOK oraz członkowie sekcji wędkarskiej. Dodatkowo w piątki i soboty mogą łowić mieszkańcy gminy Przygodzice, po zgłoszeniu się wcześniej do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (625927011) Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, rejestr połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. Dopuszcza się łowienie na dwie wędki. W przypadku łowienia na spinning dopuszcza się jedną wędkę. Sezon wędkarski trwa od 15 marca do 31 grudnia. Na terenie stawu obowiązuje zakaz:, łowienia spod lodu, wędkowania ze środków pływających, wywożenia przynęt i zanęt za pomocą środków pływających (za wyjątkiem zdalnie sterowanych łódek zanętowych).

Usługa z Doliny Baryczy

Łowisko zarybiane jest rodzimymi gatunkami ryb występującymi na terenie Doliny Baryczy

Przyjazność dla środowiska

Infrastruktura drewniana przyjazna Dolinie Baryczy. Na terenie łowiska znajdują się kosze do segregacji odpadów.

Przyjazność dla Klienta

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawie „Glinianka” mają wyłącznie osoby zrzeszone w sekcji wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, z zasadami ujętymi w regulaminie łowiska. Sezon wędkarski trwa od 15 marca do całkowitego zalodzenia stawu. Dodatkowo w piątki i soboty mieszkańcy gminy Przygodzice. Kontakt: Przemysław Stawik tel. 605 236 357/Sekretariat GOK 625927011

Do kogo jest skierowana usługa

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawie „Glinianka” mają wyłącznie osoby zrzeszone w sekcji wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, z zasadami ujętymi w regulaminie łowiska. Dodatkowo w piątki i soboty mieszkańcy gminy Przygodzice po uzgodnieniu i opłacie w GOK. Sezon wędkarski trwa od 15 marca do całkowitego zalodzenia stawu.

Dostępność dla klientów indywidualnych

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawie „Glinianka” mają wyłącznie osoby zrzeszone w sekcji wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, z zasadami ujętymi w regulaminie łowiska. Dodatkowo w piątki i soboty mieszkańcy gminy Przygodzice po uzgodnieniu i opłacie w GOK. Sezon wędkarski trwa od 15 marca do całkowitego zalodzenia stawu.

Dostępność dla grup zorganizowanych

Prawo do amatorskiego wędkowania na stawie „Glinianka” mają wyłącznie osoby zrzeszone w sekcji wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, z zasadami ujętymi w regulaminie łowiska. Dodatkowo w piątki i soboty mieszkańcy gminy Przygodzice po uzgodnieniu i opłacie w GOK. Sezon wędkarski trwa od 15 marca do całkowitego zalodzenia stawu.

Parking

TAK

Języki obce

-

Dni oraz godziny otwarcia

- od poniedziałku do niedzieli

Usługa dostępna: sezonowo

  • marzec
  • kwiecień
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • październik
  • Listopad
  • grudzień
Data pierwszego wpisu: 2021-01-25 11:08:11
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-15 14:48:32

Opinie klientów