Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach

ul. Wrocławska 52
63-421 Przygodzice
Tel: 625927011
E-mail: gokp@osw.pl
www.gokprzygodzice.pl
fb: gokprzygodzice2
Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach jest samorządową instytucją kultury, powołaną do życia 28 grudnia 1984 r. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i edukacyjną.
Celem ośrodka jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez organizację różnych form edukacji, przeglądów, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych inicjuje i promuje innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze. Różnorodność propozycji zajęć rozwija poziom edukacji kulturalnej i twórczości artystycznej.
Najbardziej rozpoznawalną działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach i wyjątkową w skali regionu jest funkcjonowanie dwóch zespołów tańca ludowego: Zespół Pieśni i Tańca "Przygodzice oraz Zespół Tańca Ludowego „Kosynierzy” .
Wizytówką instytucji są także Kapela „Boćki”, Zespół Śpiewaczy „Baryczanki” oraz Zespół Śpiewaczy „Czarnoleskie Nutki”, które swoim ludowym i biesiadnym repertuarem uświetnią każdą uroczystość. Pod koniec 2021 roku z Kapeli "Boćki" wyodrębniła się Kapela Koźlarska, która prezentuje tradycyjne regionalne pieśni z Wielkopolski Zachodniej (Region Kozła). Muzycy grają na koźle białym, skrzypcach oraz klarnecie Es, wokalistka śpiewa regionalną gwarą.
W ramach oferty turystyczno-edukacyjnej, Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach ma do zaoferowania bogatą ścieżkę edukacyjną przy akwenie „Glinianka” w Przygodzicach.
Warto również odwiedzić, powstałą w 2020 roku, Galerię Sztuki OPERIS.ARTIS w Antoninie, która prezentuje prace twórców z regionu i z całej Polski.
Wszystkie zainteresowane osoby szczegółową ofertą kulturalną regiony z przyjemnością zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej znajdującego się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.