Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest siecią, której członkami są regiony z całej Europy. Wspólnym celem jest rozwój regionów poprzez regionalną żywność i tradycje kulinarne. Zwiększone wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje rozwój małych firm. Wszystko to ma wpływ na turystykę, ochronę środowiska, zatrudnienie i zdrowie. W bardzo krótkim czasie - dobre życie dla wielu ludzi! 

 

 

Województwo Dolnośląskie z dniem 10 czerwca 2011 r. stało się pełnoprawnym, certyfikowanym członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Culinary Heritage Europe) realizując tym samym cel rozwoju produkcji i dystrybucji tradycyjnej żywności oraz promocji specyfiki regionalnej w zjednoczonej Europie. Dotychczas do Sieci Dolnośląskiego Dziedzictwa Kulinarnego przystąpiło 47 podmiotów. Jako jedyny podmiot z Doliny Baryczy do Sieci należą Stawy Milickie SA. Zobacz pełną listę.

 

 

 

O wiele większy dorobek ma Województwo Wielkopolskie, które członkiem Sieci jest od października 2008 roku. Dotychczas  (do końca 2013) roku do Sieci Wielkopolskiego Dziedzictwa Kulinarnego przystąpiły 84 podmioty. Zobacz pełną listę.

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego został powołany do życia w regionie południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. W obu regionach miejscowe władze, obserwując trudności z jakimi zmagają się lokalne przedsiębiorstwa, znajdując szansę i potencjał w regionalnej tradycji kulinarnej, postanowiły stworzyć skuteczny mechanizm promocji oraz platformę pozwalającą na rozwój lokalnych przedsiębiorstw kultywujących regionalną więź poprzez promocję ich produktów i stworzenie im możliwości ścisłej współpracy na tym polu.

Dziś (sierpień 2014) w strukturach Sieci aktywnie funkcjonuje 30 regionów europejskie zrzeszające dziesiątki przedsiębiorców z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Chorwacji, Ukrainy i Polski (regiony kandydackie to Vitebsk/Białoruś oraz Alanya/Turcja).

Pojęcie Dziedzictwa Kulinarnego zakłada wprowadzenie wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i wspieranie przedsięwzięć na szczeblu regionalnym i europejskim. Efektem działań podjętych przez Departament Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ma być poprawa dostępności lokalnych i regionalnych specjalności, tak, aby mieszkańcy województwa oraz odwiedzający turyści mogli cieszyć się niepowtarzalną kulturą kulinarną Dolnego Śląska. Dodatkową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Sieci ma być ułatwienie lokalnym przedsiębiorcom nawiązywania wzajemnych kontaktów handlowych, zapewnienie zintegrowanej promocji i organizacja kursów szkoleniowych w celu polepszenia dostępności i jakości specjałów dolnośląskiej kuchni. 

Zachęcamy restauratorów, właścicieli sklepów z żywnością wysokiej jakości,  producentów rolnych oraz przetwórców żywności spełniających kryteria uściślone w regulaminie do ubiegania się o członkostwo w Sieci i nabycia praw do korzystania ze wspólnego logo Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska lub Wielkopolski. 

 

Dokumentacja do pobrania:

Regulamin Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska

Wniosek o członkostwo w Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska

Regulamin Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski

Wniosek o członkostwo w Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski

 

Wnioski wnioskodawców z Dolnego Śląska przyjmowane są w:

  • Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław)
  •  Sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław) 

 

Na oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com znaleźć można informacje o regionach członkowskich oraz przedsiębiorcach zrzeszonych w Sieci, a także o samej Sieci i jej działaniach.