Poznaj Dobrą Żywność

 

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność będzie przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.

Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.

Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.

Zgłoszenie producenta do programu jest nieodpłatne.

Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie znaku PDŻ -Poznaj Dobrą Żywność mają wyłącznie producenci.

Programem objęte są następujące grupy produktów:

1) mięsa i produktów mięsnych;

2) mleka i produktów mlecznych;

3) ryb, owoców morza i ich przetworów;

4) jaj i przetworów jajczarskich;

5) miodów;

6) tłuszczy spożywczych;

7) przetworów zbożowych, strączkowych i okopowych;

8) owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów;

9) wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;

10) ziół i przypraw;

11) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

12) wyrobów mieszanych i przetworzonych na bazie wyżej wymienionych;

13) wód i napojów bezalkoholowych;

14) napojów alkoholowych;

15) innych.

W celu zapewnienia utrzymania stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców, Program zakłada maksymalny okres obowiązywania Znaku: 3 lata

Szczegółowe informacje oraz pełną dokumentację zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są pod adresem:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Program PDŻ - POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.
Tel. (22) 623 16 30, 623 18 10, Fax: (22) 623 16 08,
e-mail: pdz@minrol.gov.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI