Zespół Śpiewaczy "Baryczanki"

Opis usługi

Zespół istniejący przy GOK Przygodzice i wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich. Koncertuje na terenie gminy i poza nią, bierze również udział w uroczystych mszach św. Skład zespołu to piętnaście kobiet z przygotowaniem amatorskim. Repertuar "Baryczanek" to piosenki z lat 60-70 tych tj. np. "Kaczuszka i Mak", "Irena", "40 Kasztanów" itp... Zespół śpiewa również typowy repertuar folklorystyczny Południowej Wielkopolski. Cena za występ do ustalenia drogą telefoniczną.

Usługa z Doliny Baryczy

Tradycje ludowe, regionalne i narodowe całego regionu, w tym Doliny Baryczy.

Co wyróżnia usługę

Uświetnia wiele imprez i uroczystości na terenie gminy i poza jej granicami , promując piosenkami i strojami tradycyjne elementy kultury ludowej polskiej wsi, oraz gminę Przygodzice.

Przyjazność dla środowiska

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury wykorzystuje energię odnawialną poprzez panele fotowoltaiczne, ogrzewany jest za pomocą doprowadzonej sieci gazowej. Na terenie budynku znajdują się kosze segregacji śmieci. Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach przy współpracy z Fundacją Warto Żyć dla Kogoś zamontował na swoim terenie kosz na nakrętki, na potrzeby ratowania zdrowia dzieci.

Przyjazność dla Klienta

Oferta dostępna przez cały rok po wcześniejszej rezerwacji i podpisaniu umowy. Ceny występów do uzgodnienia. Dla partnerów Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" przewidujemy ceny specjalne. Kontakt: Leszek Łuczak (Kierownik zespołu) tel. 666 262 814

Do kogo jest skierowana usługa

Oferta skierowana dla organizatorów imprez i koncertów.

Dostępność dla klientów indywidualnych

Po uzgodnieniu telefonicznym.

Dostępność dla grup zorganizowanych

Po uzgodnieniu telefonicznym.

Dni oraz godziny otwarcia

Po uzgodnieniu telefonicznym.

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów