KARP MILICKI - Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka

Opis produktu

Karp milicki, produkt regionalny Doliny Baryczy, hodowany jest w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka” od ponad 25 lat z zachowaniem tradycyjnego procesu produkcji. Jako nieliczni jesteśmy faktycznie uprawnieni do posługiwania się tą nazwą. Nasze gospodarstwo rybackie jest firmą rodzinną, a idea ekologicznego chowu i hodowli karpi przyświecała nam już od samego początku budowania stawów. Hodowla naszych karpi odbywa się w systemie 3-letnim, który to cykl gwarantuje uzyskanie karpia handlowego o wadze od 1 do 3 kg. Posiadamy własne tarliska, czyli miejsca rozmnażania się ryb, dlatego też mamy pełną kontrolę nad pochodzeniem materiału zarybieniowego karpia, który wykorzystywany jest później do obsady naszych stawów. Na każdym kroku dbamy o proekologiczne warunki produkcji karpia, na czym zyskuje nie tylko środowisko naturalne, ale i gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, czyli hodowanych u nas ryb słodkowodnych. Nasze ryby karmione są wyłącznie zbożami wysokiej jakości (z własnych upraw bądź od lokalnych rolników), a dodatkowy pokarm w naturalnej postaci pozyskują ze stawu, co wpływa pozytywnie na ich walory smakowe. Prowadzenie hodowli karpia w ilości nie wyższej niż 1500 kg z hektara, zapewnia rybom bardzo dobre (naturalne) warunki rozwoju. Dbamy również o właściwą kulturę naszych stawów (np. odmulanie) oraz dopływ świeżej wody podczas odłowu i magazynowaniu ryb, dzięki czemu ryby nie mają posmaku ani zapachu mułu. Nasze ryby są pod stałą opieką weterynaryjną, co daje klientom pewność, że na ich stół trafia zdrowa i smaczna ryba. Spełniamy również warunki humanitarnego traktowania ryb na każdym etapie ich życia. Wysoką jakość naszych karpi możemy potwierdzić corocznie przyznawanym znakiem „Dolina Baryczy Poleca” oraz certyfikatem Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Coroczna produkcja karpia milickiego, wyhodowanego w naszych stawach o powierzchni 170 ha, których wody zasilane są albo bezpośrednio z Baryczy albo z jej odnóg, waha się w granicach 60-110 ton. W sprzedaży całorocznej mamy rybę żywą oraz wstępnie przetworzoną we własnej przetwórni, w postaci ryby patroszonej, płatów czy filetów, pakowaną w skrzynki wypełnione lodem (zamówienia telefoniczne). Od 2019 roku, w weekendy, w punkcie obsługi łowiska (przy karczmie) będzie można zakupić w ilościach detalicznych żywą baąź patroszoną na miejscu rybę (sobota-niedziela w godz. 6:00-14:00 w miesiącach kwiecień - wrzesień).

Produkt z Doliny Baryczy

Karp milicki żywy z Gospodarstwa Rybackiego "Ruda Żmigrodzka" to sztandarowy produkt z Doliny Baryczy, związany ze średniowieczną tradycją rybactwa śródlądowego na tym obszarze.

Co wyróżnia produkt

Karp milicki hodowany jest w warunkach półnaturalnych, gwarantujących idealne środowisko rozwoju. Karmiony jest wyłącznie naturalną paszą zbożową wysokiej jakości, co przekłada się na jakość mięsa (skład chemiczny, smak, zapach itp.). Stawy są utrzymywane w wysokiej kulturze, łowiska i rowy są co roku odmulane i wapnowane, co daje gwarancję wysokiej zdrowotności i jakości ryb. Odłowy ryby prowadzone są na świeżej wodzie (przy dopływie świeżej, natlenionej wody), dzięki czemu ryba nie ma posmaku mułu. Nasze karpie milickie, w postaci smażonych płatów, pasty z karpia czy zupy rybnej, można skosztować w naszej Karczmie Rybnej, znajdującej się na terenie gospodarstwa rybackiego. Ponadto w karczmie prowadzimy sezonowo sprzedaż naszego karpia milickiego wędzonego, który otrzymał już dwa znaczące wyróżnienia: Perła 2007 w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na międzynarodowych targach w Poznaniu oraz 1 miejsce w konkursie „Najlepszy Smak Dolnego Śląska 2016” w kategorii ryby w ramach festiwalu „Europa na widelcu”.

Przyjazność dla środowiska

Od początku funkcjonowania firmy staramy się działać proekologicznie. Nasza przyjazność środowisku wyraża się poprzez: - stosowanie tylko naturalnych zbóż jako pokarm dla ryb - dbanie o odpowiednie środowisko dla hodowli ryb - stawy utrzymane w wysokiej kulturze (odmulane, wapnowane) - tak utrzymane stawy są bogate w plankton, który wzbogaca ryby w witaminy - gwarancja pewnego źródła pochodzenia karpia (własne wylęgi, pełny cykl hodowlany) - nasze ryby są regularnie badane weterynaryjnie dzięki czemu są zdrowe, a ich mięso bezpieczne do spożycia - zachowanie bioróżnorodności na stawach (zrównoważona koegzystencja świata flory i fauny z gospodarską rybacką, utrzymanie różnych gatunków ryb w stawach) - utrzymanie odpowiedniego dobrostanu ryb ( ilość materiału obsadowego karpia dostosowana jest do powierzchni stawu) - stosujemy odnawialne źródła energii - pompa ciepła w budynku gospodarczym (panele fotowoltaiczne na wiacie gospodarczej - w trakcie realizacji) - selektywna segregacja odpadów w gospodarstwie - zachęcamy klientów detalicznych (np. na facebooku, czy w rozmowach bezpośrednich) do korzystania z ich własnych pojemników na ryby, wielokrotnego użytku - edukacja ekologiczna na trasie ścieżki przyrodniczej wokół największego stawu

Przyjazność dla Klienta

Staramy się, aby obsługa naszych Klientów przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze. Dlatego też dbamy o: - wewnętrzne szkolenia pracowników dot. obsługi klienta, informacji o regionie - humanitarne warunki przetrzymywania i zabijania ryb, zgodne z prawem - szybką i sprawną obsługę klienta (szczególnie hurtowego), która stała się możliwa dzięki nowocześnie zaprojektowanemu budynkowi płuczki - możliwość zabicia (nieodpłatnie) i patroszenia ryb (za dodatkową opłatą) dla klientów detalicznych w okresie przedświątecznym - od 2019 roku, sprzedaż żywej i patroszonej na miejscu ryby w punkcie obsługi łowiska (przy karczmie), sobota-niedziela w godz. 6:00-14:00 (kwiecień - wrzesień)

W sprzedaży: ciągłej

Sprzedaż hurtowa

  • Minimalna waga zakupu hurtowego: 100 kg
  • Sposób pakowania: własny transport kupującego (samochód z basenem) lub nasz środek transportu

Sprzedaż detaliczna

  • na kilogramy

Opinie klientów

Certyfikat w sezonach:
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" J. K. Raftowicz
Ruda Żmigrodzka 102
55-140 Żmigród
Tel: 601 733 559
E-mail: ryby@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl

Wizytówka podmiotu z ofertami

Pokaż punkty sprzedaży

Pokaż większą mapę