Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze

ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra
Tel: Biblioteka Publiczna w Twardogórze: 713158017
E-mail: bibdzieci@gmail.com
www.biblioteka.twardogora.pl
Biblioteka Publiczna w Twardogórze działa od 1950 roku.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służącym popularyzowaniu sztuki, nauki i dorobku kulturalnego.
Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Twardogórska biblioteka współpracuje ze "Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Doliny Baryczy" od lat 10. XXI wieku w ramach: Dni Karpia, Działaj Lokalnie i Edukacji dla Doliny Baryczy.