Stowarzyszenie Klubu Seniora Humorek

Stowarzyszenie klubu Seniora "Humorek" zostało zarejestrowane w KRS w 2011 roku, jednak swoją działalność seniorzy prowadzili dużo wcześniej. Do zadań stowarzyszania należy m.in. aktywizacja społeczna ludzi starszych, organizowanie spotkań dyskusyjnych, wieczorków tanecznych dla ludzi starszych, stwarzanie warunków do godnego starzenia się, promowanie zdrowego stylu życia. Stowarzyszanie pozyskuje środki finansowe m.in. na organizację konkursów świątecznych z okazji Bożego narodzenie i świąt wielkanocnych, Senioriadę. Uczestniczymy też w wymianie seniorów z Bargteheide. Organizujemy wycieczki turystyczne i krajoznawcze dzięki którym poznajemy walory przyrodnicze i architektoniczne naszej okolicy. W 2019 roku zorganizowaliśmy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Niechorzu dla seniorów z terenu Gminy Żmigród.

Produkty i usługi podmiotu