Przewodnik lokalny - Włodzimierz Ranoszek

Opis usługi

Usługi przewodnickie, w tym przewodnik terenowy po Dolinie Baryczy oraz Dolnym Śląsku i południowej Wielkopolsce. Oprowadzam również po Wrocławiu i jako licencjonowany przewodnik górski po Sudetach. Usługa obejmuje obserwację ptaków wraz z użyciem sprzętu optycznego w rezerwacie "Stawy Milickie". Jako dodatkowa opcja istnieje oprowadzanie po obiektach zabytkowych w stroju historycznym, pokaz gry na lirze korbowej i opowieści legend i historii z towarzyszeniem liry, a także organizacja gry miejskiej według wcześniej przygotowanego scenariusza Bajkowa Dolina Baryczy z wykorzystaniem animatorów i strojów. Oferuję również kompleksową organizację wycieczek jednodniowych z programem dla grup i turystów indywidualnych z transportem samochodem, busem lub autokarem wraz z organizacją spływów kajakowych i przejazdów rowerowych oraz ogniskiem.

Usługa z Doliny Baryczy

Jestem nie tylko przewodnikiem najdłużej świadczącym usługi przewodnickie na terenie Doliny Baryczy ale także autorem największej ilości publikacji turystycznych, popularno - naukowych jak i naukowych na temat Doliny Baryczy, w tym najpełniejszego dotąd opracowania popularnego na temat przyrody terenu Park Krajobarazowy Dolina Baryczy, wyd. 2004 i 2014. Uczestniczę w programie Edukacja dla Doliny Baryczy.

Co wyróżnia usługę

Usługodawca jest jedynym licencjonowanym przewodnikiem terenowym w regionie oferującym i posiadającym uprawnienia językowe do oprowadzania grup w języku angielskim (egzamin First Certyficate). Usługodawca jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, świetnym znawcą ptaków i ich głosów, a także historii regionu.

Przyjazność dla środowiska

Podczas oprowadzania zwracam uwagę na problemy ochrony środowiska, podkreślam znaczenie bioróżnorodności oraz wskazuję lokalnych producentów i usługodawców.

Przyjazność dla Klienta

Pomagam zorganizować i przygotować wcześniej wyjazd w Dolinę Baryczy, proponuję najdogodniejsze miejsce noclegu, wyżywienia i atrakcji w zależności od zainteresowania, możliwości i potrzeb, dojeżdżam w dowolne miejsce dogodne dla klienta, pomagam zorganizować transport i atrakcje dodatkowe jak rowery czy kajaki. Stale współpracuję z m.in. Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowym w Krośnicach i wieloma lokalnymi producentami i usługodawcami.

Do kogo jest skierowana usługa

Usługa jest dostosowana dla specyficznych grup odbiorców (specyficzny program i oprowadzanie dla małych dzieci i rodzin a także dzieci w wieku szkolnym). Program może być dostosowany również dla osób starszych bądź mających ograniczone możliwości poruszania się. Możliwość oprowadzania w językach obcych.

Dostępność dla klientów indywidualnych

Cały rok, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Dostępność dla grup zorganizowanych

Cały rok, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Języki obce

angielski, rosyjski, czeski

Oferta dodatkowa

Wycieczka może być połączona z warsztatami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży (rozpoznawanie ptaków i ich głosów, rozpoznawanie drzew i krzewów, warsztaty historyczne, muzyczne itd.). Dla uczestników dostępne w sprzedaży własne publikacje turystyczne dotyczące Doliny Baryczy.

Usługa dostępna: cały rok

Data pierwszego wpisu: 2019-01-28 09:57:03
Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-26 22:23:36

Opinie klientów

Certyfikat w sezonach:
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Włodzimierz Ranoszek - przewodnik terenowy
Sułów ul. Szkolna 6/1
56-300 Milicz
Gmina: Milicz
Tel: 605 619 956
E-mail: ranoszek@wp.pl
www.wranoszek.pl

Wizytówka podmiotu z ofertami

Punkty świadczenia usług:

Włodzimierz Ranoszek - przewodnik terenowy
Sułów ul. Szkolna 6/1
56-300 Milicz
Tel: 605 619 956
E-mail: ranoszek@wp.pl
www.wranoszek.pl

Pokaż większą mapę