Zgłoś swój produkt lub usługę do znaku Dolina Baryczy Poleca 2024

2024-01-04 00:00:00
W terminie od 12 grudnia 2023 do 12 stycznia 2024 można zgłaszać swoje kandydatury do znaku Dolina Baryczy Poleca. Należy tylko wypełnić WNIOSEK na stronie www.dbpoleca.barycz.pl (po wcześniejszym zarejestrowaniu się) dla nowych ofert lub SPRAWOZDANIE dla tych, którzy już posiadali znak w poprzedniej edycji.
 

Czym w ogóle jest Dolina Baryczy Poleca?

To unikatowy system, znany w całym regionie, wspierający lokalnych przedsiębiorców i usługodawców. Udowodniono badaniami, że oferta ze Znakiem Dolina Baryczy Poleca jest bardziej rozpoznawalna, co szczególnie firmom początkującym pomaga umocnić swoją pozycję na rynku. Kupując taki produkt lub usługę, nabywca otrzymuje gwarancję jakościowej, tradycyjnej, naturalnej i przyjaznej środowisku oferty. Dolina Baryczy Poleca to przede wszystkim ludzie, dla których praca jest pasją, w którą wkładają całe swoje serce. My stawiamy na jakość a nie ilość, a Ty?

 

Kto może przystąpić do ZNAKU?

O Znak mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność od minimum roku - np. z branży turystycznej, wykonujący produkt regionalny… Muszą być z terenu gmin należących do Doliny Baryczy (Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród).

 

Jak przebiega proces?

Po zaakceptowaniu wniosku przez Kapitułę taka osoba, a raczej przyjęta oferta otrzymuje miano KANDYDATA, którym pozostaje przez najbliższy rok. Po tym czasie ma możliwość złożenia sprawozdania w kolejnej edycji, z rocznej działalności i stania się pełnoprawnym UŻYTKOWNIKIEM posługującym się Znakiem Dolina Baryczy Poleca. Jeżeli oferta ma przyznany znaki, podmiot składa  SPRAWOZDANIE z rocznej działalności.

KAPITUŁA, która odpowiada za cały proces (min. in. akceptowanie wizytówek i przeprowadzanie monitoringów, ocena sprawozdań i wniosków), z każdej kategorii ZNAKU będzie wybierać najlepsze sprawozdania, które zostaną wyróżnione podczas uroczystości wręczenia certyfikatów.

 

ZNAK jest przyznawany w następujących kategoriach:

PRODUKTY:

  • PRZETWORZONE (spożywcze, rękodzieło)
  • NIEPRZETWORZONE (spożywcze)

USŁUGI:

  • GASTRONOMICZNE (na bazie produktów lokalnych)
  • NOCLEGOWE (całoroczna lub sezonowa oferta dla turystów)
  • EDUKACYJNE (całoroczne lub sezonowe pozaszkolne formy edukacji)
  • REAKREACYJNE (wypożyczalnie, przewodnicy, atrakcje)
  • KULTURALNE (np. zespoły ludowe, orkiestry lokalne…)

 

INSTRUKCJA dla nowych użytkowników - jak otrzymać Znak Dolina Baryczy Poleca w 7 krokach.
Więcej o zasadach opisów oferty i wizytówki TUTAJ.

 

plakat DBP nabór 2024