Kalendarium z propozycjami wydarzeń na tegoroczne Dni Karpia ruszyło!

2019-03-01 00:00:00

Zapraszamy wszystkie podmioty, które chciałyby organizować wydarzenia w ramach Dni Karpia 2019.

W ramach ułatwienia komunikacji pomiędzy organizatorem a podmiotami uruchomiliśmy "podręczne" narzędzie informatyczne z kalendarzem roboczym, które ułatwi Państwu wpisywanie proponowanych wydarzeń do kalendarium.

Propozycje wydarzeń należy składać do 7 marca!

Aby dodać swoją propozycję wydarzenia na Dni Karpia 2019 prosimy wykonać następujące czynności:

1. Prosimy wejść w  link:

https://barycz-dnikarpia.ecms.pl/index/login.php?lang_id=1

2. Następnie zarejestrować się w systemie.

3. W zakładce  wydarzenia widnieje przycisk "dodaj wydarzenie" - wpisujecie Państwo dane dotyczące wydarzenia

Zakładka "kalendarz" to wygląd kalendarza; zakładka "wydarzenia" zawiera listę wydarzeń i możliwość dopisania wydarzenia.

Pamiętaj: dane logowania użytkownika będą potrzebne do zarządzania "Twoim panelem" w serwisie dnia karpia, dlatego proszę już podać docelowe loginy, hasła.

 

Przypominamy o spotkaniu w sprawie organizacji wydarzeń Dni Karpia 2019, które odbędzie się 7 marca od godz. 12:00 w sali konferencyjnej CAL w Miliczu; prosimy do tego czasu wpisywać się w kalendarium Dni Karpia!

 

 

Wygląd panela rejestracji z kalendarium poniżej:

kalendarium1111

kalendarium