Odolanowski Dom Kultury

ul. Bartosza 7
63-430 Odolanów
Tel: 62331308
E-mail: odk.odolanow@op.pl
www.odk.odolanow.pl
Odolanowski Dom Kultury jest samorządowa instytucja kultury GiM Odolanów. Ośrodek tworzy przyjazną i otwartą przestrzeń sprzyjającą podejmowaniu wszelkich działań kulturalno-artystycznych w szczególności takich jak taniec, plastyka, malarstwo, muzyka, teatr, film. Dom Kultury proponuje cykliczne zajęcia artystyczne i hobbystyczne, koncerty, recitale, odczyty, spektakle, biesiady , wystawy, seanse kina, imprezy plenerowe. Przy Odolanowskim Domu Kultury działają zespoły artystyczne min. Odolanowska Orkiestra Dęta, Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowa, ośrodek współpracuje z chórami lokalnymi - Odolanowskim Towarzystwem Śpiewaczym, Młodzieżowym Chórem "Marcinki", Chórem "Barbara", Kapelą "Znad Baryczy". Ośrodek prowadzi działalność wydawniczą, wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne na terenie GiM Odolanów. Sprawuje artystyczna opiekę nad Salą Byłego Kościoła Poewangelickiego w Odolanowie, pozyskuje i udostępnia przedmioty związane z kulturą materialną w ramach stałej ekspozycji - Muzeum, nad którym sprawuje całkowitą piecze.

Produkty i usługi podmiotu