Regulamin Znaku DBP

 

Regulamin Znaku „Dolina Baryczy Poleca” określa pojęcia, zasady, prawa, obowiązki, role i tryb pracy podmiotów i użytkowników Znaku „Dolina Baryczy Poleca” oraz sposób i tryb przyznawania Znaku „Dolina Baryczy Poleca”. 

 

Poniżej do pobrania Regulamin wraz z załącznikami:

 

1. REGULAMIN ZNAKU 

2. Regulamin Pracy Kapituły Znaku Dolina Baryczy Poleca_załącznik nr 1 do regulaminu

3.  Regulamin portalu_www.dbpoleca.barycz.pl_załącznik 2 do regulaminu

4. Instrukcja użytkowania portalu_załącznik 1 do regulaminu portalu

7. Wzór umowy partnerskiej_załącznik nr 5 do regulaminu

5. Wzór umowy licencyjne2017_załącznik nr 3 do regulaminu znaku

6. Wzór umowy kandydackiej 2017_załącznik nr 4 do regulaminu znaku

7. Wzór umowy partnerskiej 2017_załącznik nr 5 do regulaminu znaku