Logotypy do pobrania

 

logo Dolina Baryczy Poleca

System Identyfikacji Wizualnej

 

Uwaga! Prawo do korzystania z ze Znaku "Dolina Baryczy Poleca" w celu promocji produktów i usług z Doliny Baryczy mają wyłącznie podmioty, którym prawo do posługiwania się Znakiem przyznała Kapituła Znaku. Fakt ten został potwierdzony stosownym certyfikatem oraz umową licencyjną, zawartą na czas określony (okres 1 roku) pomiędzy Stowarzyszeniem "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" (administrator, licencjodawca) a uprawnionym podmiotem (użytkownikiem/licencjobiorcą).

 

Wykorzystanie logo przez podmioty trzecie w celu promocji systemu i Znaku "Dolina Baryczy Poleca" wymaga każdorazowo zgody Administratora. W tym celu prosimy o wysłanie zapytania na adres: partnerstwo@nasza.barycz.pl.  Osoba do kontaktu: Marta Kamińska