Usługi w zakresie edukacji regionalnej i przyrodniczej- Włodzimierz Ranoszek

Opis usługi

Oferuję usługi w zakresie edukacji regionalnej i przyrodniczej. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, doktorem nauk o Ziemi, nauczycielem, edukatorem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, przewodnikiem terenowym PTTK, autorem wielu książek i artykułów. Oferuję zajęcia na sali i w terenie. Zajęcia mogą mieć postać wykładów akademickich, prezentacji multimedialnych, warsztatów, terenowych gier edukacyjnych. Zajęcia są prowadzone dla grup na każdym poziomie wiekowym. Uczestnicy otrzymują karty pracy i dodatkowe materiały edukacyjne. Podczas obserwacji w terenie mają możliwość korzystania ze sprzętu optycznego. W zależności od tematyki zajęć stosowany jest również strój historyczny, historyczne instrumenty i dodatkowi edukatorzy i animatorzy zajęć. Oferuję zajęcia: "Rozpoznawanie głosów ptaków", "Drzewa rodzime i egzotyczne", "Odkrywanie miasta", "Obserwacje ptaków na Stawach Milickich", "Jak powstały wzgórza i doliny", "Opowieści i kolędowanie z lirą korbową", "Bajkowa Dolina Baryczy".

Usługa z Doliny Baryczy

Zajęcia są realizowane w oparciu o walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", stawów i lasów milickich oraz ścieżek edukacyjnych, w szczególności na terenie kompleksu Stawno, Stawów Krośnickich, stawów rejonu Rudy Żmigrodzkiej i Sułowskiej, okolic Sułowa, a także walorów kulturowych historycznych miast jak Milicz, Sułów, Żmigród, Twardogóra i Odolanów, czy też zespołów pałacowo - parkowych w Miliczu, Żmigrodzie, Antoninie czy Krośnicach - Wierzchowicach.

Co wyróżnia usługę

Usługa wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym jak i dostosowaniem do poziomu wiekowego uczestników.

Przyjazność dla środowiska

Uczestnicy zostają uwrażliwieni na problemy zagrożeń środowiska przyrodniczego. Dostarczenie szerokiej wiedzy na temat bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego jest najlepszym gwarantem jego ochrony.

Przyjazność dla Klienta

Tematyka zajęć może być dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczestników. Miejsce rozpoczęcia zajęć terenowych dostosowane jest do możliwości dojazdu uczestników autokarem lub pociągiem.

Do kogo jest skierowana usługa

Usługa uwzględnia specyficzne grupy odbiorców. Trasa zajęć w terenie jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczestników: niepełnosprawni, seniorzy, małe dzieci.

Dostępność dla klientów indywidualnych

Dostępny w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu.

Dostępność dla grup zorganizowanych

Dostępny w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu.

Internet

http://www.wranoszek.pl/edukacja.html; http://edukacja.barycz.pl/zasoby/?p=104&id_obiekt=82

Języki obce

angielski, rosyjski

Oferta dodatkowa

Zajęcia edukacyjne mogą być połączone z wycieczką lub być częścią pakietu obejmującego usługę transportową, przewodnicką, gastronomiczną lub ognisko.

Dni oraz godziny otwarcia

Dostępny w każdy dzień tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu.

Usługa dostępna: cały rok

Data pierwszego wpisu: 2020-02-17 19:46:50
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-15 11:47:12

Opinie klientów