Warsztaty z tworzenia kompozycji z suszu roślinnego, Byliny i susz roślinny Lesiakowie

Opis usługi

Proponujemy warsztaty z wykonywania dekoracji z suszu roślinnego dla grup od 10-30 osób, preferowany wiek uczestników - od 10 lat. Zapewniamy materiał roślinny oraz narzędzia (pistolety na gorący klej, klej, sznurki, nożyczki itp) do wykonywania dekoracji. Czas trwania warsztatów od 2 do 4 godzin. Koszt: - Materiały i koszt dojazdu - 30 zł/ osoba Przebieg warsztatów: 1. Prezentacja naszych roślin i wyrobów. 2. Pokaz multimedialny (jeżeli są ku temu możliwości techniczne) - około 20 minut 3. Zajęcia warsztatowe.

Usługa z Doliny Baryczy

Mieszkamy w |Odolanowie i tam uprawiamy rośliny używane podczas warsztatów. Zamieszkaniem i pracą jesteśmy związani z obszarem Doliny Baryczy.

Co wyróżnia usługę

Warsztaty pozwalają poznać wiele suszonych roślin i możliwości stworzenia z nich niepowtarzalnych kompozycji.

Przyjazność dla środowiska

Rośliny uprawiamy bez stosowania środków chemicznych i nawozów sztucznych. Wszystkie prace wykonywane są ręcznie bez udziału maszyn. Rośliny podlewane są wodą ze studni a powstałe odpady organiczne są kompostowane. Kompost wykorzystujemy jako nawóz organiczny. Suszenie roślin odbywa się w sposób naturalny bez udziału energii elektrycznej. Wyroby pakowane są w kartony, papierowe torby albo w lniane woreczki. Odpady nieorganiczne są segregowane i umieszczane w przeznaczonych do nich pojemnikach.

Przyjazność dla Klienta

Każdy uczestnik warsztatów dostaje pakiet roślin i narzędzia do pracy (klej,nożyczki, pistolet, drut florystyczny). Wykonane dekoracje uczestnik zabiera ze sobą. Przed warsztatami przeprowadzany jest instruktarz bezpiecznego użycia narzędzi.

Do kogo jest skierowana usługa

Do osób od 10 roku życia

Dostępność dla klientów indywidualnych

nie

Dostępność dla grup zorganizowanych

Od października do grudnia. Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Internet

nie

Języki obce

nie

Oferta dodatkowa

nie

Usługa dostępna: sezonowo

  • październik
  • Listopad
  • grudzień

Opinie klientów