Karp milicki - Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka

Opis produktu

Karp milicki, produkt regionalny Doliny Baryczy, hodowany jest w naszym rodzinnym Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka” od 30 lat z zachowaniem tradycyjnego procesu produkcji oraz dbałością o utrzymanie ekologicznych standardów. Jako nieliczni jesteśmy faktycznie uprawnieni do posługiwania się tą nazwą. Nasze gospodarstwo zostało utworzone przez rodzinę Raftowiczów, a idea ekologicznego i tradycyjnego chowu i hodowli karpi i innych ryb słodkowodnych przyświecała nam już od samego początku budowania stawów. Hodowla naszych karpi odbywa się w systemie 3-letnim, który to cykl gwarantuje uzyskanie karpia handlowego o wadze od 1,5 do 3 kg. Posiadamy własne tarliska, czyli miejsca rozmnażania się ryb, dlatego też mamy pełną kontrolę nad pochodzeniem materiału zarybieniowego karpia, który wykorzystywany jest później do obsady naszych stawów. Na każdym kroku dbamy o proekologiczne warunki produkcji karpia, na czym zyskuje nie tylko środowisko naturalne, ale i jakoś mięsa z hodowanych u nas ryb. Nasze ryby karmione są wyłącznie zbożami wysokiej jakości (z własnych upraw bądź od lokalnych rolników, bez GMO, bez chemii w postaci oprysków), a dodatkowy pokarm w naturalnej postaci pozyskują ze stawu, co wpływa pozytywnie na ich walory smakowe. Dbamy o DOBROSTAN ryb: prowadzenie hodowli karpia w ilości nie wyższej niż 1500 kg z hektara, zapewnia rybom bardzo dobre (naturalne) warunki rozwoju. Dbamy również o właściwą KULTURĘ naszych stawów: stosujemy odmulanie dna stawu oraz sezonowo wapnowanie. Co ważne: zapewniamy dopływ świeżej wody podczas odłowów i magazynowania ryb, dzięki czemu ryby przeznaczone na sprzedaż nie mają posmaku ani zapachu mułu. Nasze ryby są pod stałą opieką weterynaryjną, co daje klientom pewność, że na ich stół trafia zdrowa i smaczna ryba. Spełniamy również warunki humanitarnego traktowania ryb na każdym etapie ich życia. Wysoką jakość naszych karpi możemy potwierdzić corocznie przyznawanym znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, certyfikatem Polskiego Towarzystwa Rybackiego, a także certyfikatem wydawanym przez Organizację Producentów "Polski Karp". Coroczna produkcja karpia milickiego, wyhodowanego w naszych stawach o powierzchni 170 ha, których wody zasilane są albo bezpośrednio z Baryczy albo z jej odnóg, waha się w granicach 60-110 ton, z czego zdecydowana większość sprzedawana jest w okresie przedświątecznym. Ok. 10 ton naszego karpia milickiego "przechodzi" przez naszą Karczmę Rybną, która jest otwarta praktycznie cały rok (za wyj. stycznia) w weekendy. W sprzedaży całorocznej mamy rybę ŻYWĄ oraz PATROSZONĄ dostępną w gospodarstwie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 (zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny +48 601 733 559). Od maja do września można zakupić żywą bądź świeżo patroszoną (na miejscu) rybę również w weekendy w PUNKCIE OBSŁUGI ŁOWISKA (przy karczmie).

Produkt z Doliny Baryczy

Karp milicki żywy z Gospodarstwa Rybackiego "Ruda Żmigrodzka" to sztandarowy produkt z Doliny Baryczy, związany ze średniowieczną tradycją rybactwa śródlądowego na tym obszarze. Nasze ryby

Co wyróżnia produkt

Karp milicki hodowany jest w warunkach półnaturalnych, gwarantujących idealne środowisko rozwoju. Karmiony jest zbożami wysokiej jakości (bez GMO, bez dodatku chemii), a resztę pożywienia czerpie z planktonu roślinno-zwierzęcego znajdującego się w stawie, co przekłada się na jakość mięsa (jego skład chemiczny, smak, zapach itp.). Stawy są utrzymywane w wysokiej kulturze, łowiska i rowy są co roku odmulane i wapnowane, co daje gwarancję wysokiej zdrowotności i jakości ryb. Odłowy ryby prowadzone są na świeżej wodzie (czyli przy dopływie świeżej, dobrze natlenionej wody), dzięki czemu ryba nie ma posmaku czy zapachu mułu. Nasze karpie milickie, w postaci smażonych płatów, pasty z karpia czy zupy rybnej, można skosztować w naszej Karczmie Rybnej, znajdującej się na terenie gospodarstwa rybackiego. Ponadto w karczmie prowadzimy sezonowo sprzedaż naszego karpia milickiego wędzonego, który otrzymał już dwa znaczące wyróżnienia: Perła 2007 w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na międzynarodowych targach w Poznaniu oraz 1 miejsce w konkursie „Najlepszy Smak Dolnego Śląska 2016” w kategorii ryby w ramach festiwalu „Europa na widelcu”, a także w 2020 certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska.

Przyjazność dla środowiska

Od początku funkcjonowania firmy staramy się działać proekologicznie. Nasza przyjazność środowisku wyraża się poprzez: - stosowanie tylko wysokiej jakości zbóż jako pokarmu dla ryb (bez GMO, bez dodatku chemii) - dbanie o odpowiednie środowisko dla hodowli ryb - stawy utrzymane w wysokiej kulturze (odmulane, wapnowane) - tak utrzymane stawy są bogate w plankton, który wzbogaca ryby w witaminy - gwarancja pewnego źródła pochodzenia karpia (własne wylęgi, pełny cykl hodowlany) - nasze ryby są regularnie badane weterynaryjnie dzięki czemu są zdrowe, a ich mięso bezpieczne do spożycia - zachowanie bioróżnorodności na stawach (zrównoważona koegzystencja świata flory i fauny z gospodarką rybacką, utrzymanie różnych gatunków ryb w stawach) - utrzymanie odpowiedniego dobrostanu ryb ( ilość materiału obsadowego karpia dostosowana jest do powierzchni stawu) - stosujemy odnawialne źródła energii - pompa ciepła w budynku gospodarczym oraz panele fotowoltaiczne - selektywna segregacja odpadów w gospodarstwie - zachęcamy klientów detalicznych (np. na facebooku, czy w rozmowach bezpośrednich) do korzystania z ich własnych pojemników na ryby, wielokrotnego użytku - edukacja ekologiczna na trasie ścieżki przyrodniczej wokół największego stawu

Przyjazność dla Klienta

Staramy się, aby obsługa naszych Klientów przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze. Dlatego też dbamy o: - wewnętrzne szkolenia pracowników dot. obsługi klienta, informacji o regionie - humanitarne warunki przetrzymywania i zabijania ryb, zgodne z prawem - szybką i sprawną obsługę klienta (szczególnie hurtowego), która stała się możliwa dzięki nowocześnie zaprojektowanemu budynkowi płuczki - możliwość zabicia (nieodpłatnie) i patroszenia ryb (za dodatkową opłatą) dla klientów detalicznych - sprzedaż żywej i świeżo wypatroszonej ryby w punkcie obsługi łowiska (przy karczmie) w weekendy (maj - wrzesień) - udostępniamy materiały informacyjne i promocyjne dla klientów dot. Doliny Baryczy i naszej oferty - bogata, często aktualizowana strona www i aktualne newsy na facebooku

W sprzedaży: ciągłej

Sprzedaż hurtowa

  • Minimalna waga zakupu hurtowego: 100 kg
  • Sposób pakowania: własny transport kupującego (samochód z basenem) lub nasz środek transportu

Sprzedaż detaliczna

  • na kilogramy

Opinie klientów

Certyfikat w sezonach:
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Gospodarstwo Rybackie "Ruda Żmigrodzka" J. K. Raftowicz
Ruda Żmigrodzkaul. Bielika 1
55-140 Żmigród
Tel: 601 733 559 (gospodarstwo); 609 856 026 (karczma rybna); 881 778 707 (edukacja w terenie)
E-mail: ryby@raftowicz.pl
www.ryby.raftowicz.pl
www.facebook.com/CzasNaRybke

Wizytówka podmiotu z ofertami

Pokaż punkty sprzedaży

Pokaż większą mapę