Prezentacja wyników badań terenowych w Dolinie Baryczy na UW we Wrocławiu

2015-01-30 10:00:00

W piątek 30 stycznia, niemal wszyscy użytkownicy oraz kandydaci Znaku Dolina Baryczy Poleca wzięli udział we wspólnym wyjeździe na Uniwersytet Wrocławski. Zostali oni zaproszeni przez studentów Wydziału Projektowania Komunikacji, którzy w listopadzie ubiegłego roku przeprowadzali badania terenowe na terenie Doliny Baryczy. Przez trzy dni zbierali oni dane na temat naszego obszaru, działań Partnerstwa oraz wszystkich użytkownikach i kandydatach Znaku Dolina Baryczy Poleca.

W ubiegły piątek mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnej prezentacji wyników wyżej wspomnianych prac terenowych. Studenci szczegółowo opracowali system promocji "Dolina Baryczy Poleca" całościowo, jak i promocję i komunikację każdego podmiotu z osobna.

W części oficjalnej przedstawione zostały najmocniejsze oraz najsłabsze, według studentów, elementy komunikacji podmiotów i kandydatów Dolina Baryczy Poleca, ich stosunek do samego Znaku oraz do innych podmiotów nim objętych. Omówione zostały także działania „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”, doceniono działania promocyjne stowarzyszenia, strony internetowe oraz prowadzone fanpage na Facebooku. Wskazane zostały także elementy, które mogłyby zostać poprawione.

Po zakończeniu oficjalnej prezentacji, goście zostali zaproszeni do udziału w warsztatach. Indywidualnie omawiane były wszystkie oferty, studenci przedstawili swoje obserwacje na temat podmiotów, konfrontowali z nimi swoje pomysły i zastrzeżenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne raporty, w których opisane zostały spostrzeżenia z listopadowych badań, a także problemy i możliwe błędy, jakie studenci odnaleźli w konkretnych ofertach i propozycje ich rozwiązania.

Wyniki badań, które zostały przedstawione przez studentów Wydziału Projektowania Komunikacji, stanowiły na pewno niezwykle pouczające doświadczenie, zarówno dla użytkowników i kandydatów Znaku „Dolina Baryczy Poleca”. Były niezwykle interesujące, niekiedy zupełnie zaskakujące, ale z całą pewnością pokazały, w jaki sposób oferta może być postrzegana na zewnątrz.

Sam raport jest dopiero początkiem prac na tworzeniem strategii komunikacji zarówno „Partnerstwa dla Doliny Baryczy”, systemu i Znaku „Dolina Baryczy Poleca” jak i indywidualnych podmiotów – użytkowników i kandydatów.

 

Marta Kamińska

Judyta Statkiewicz