ZGŁOŚ swój produkt/usługę do ZNAKU Dolina Baryczy Poleca

2020-02-06 00:00:00

 *Na przestrzeni ostatnich lat certyfikat Dolina Baryczy Poleca stał się synonimem prestiżu. W systemie znajdują się tylko najlepsze produkty i najlepiej dopracowane usługi z Doliny Baryczy. Użytkownicy znaku wyjątkowo chętnie podejmują współpracę ze sobą i przynosi to ogromne korzyści dla obu stron." Tomasz Wojciechowski, specjalista ds. marketingu Górecznik

 

*Znak Dolina Baryczy Poleca jest potwierdzeniem jakości produktu lub usługi i wpływa na prestiż firmy, wykorzystuję go do promowania naszego pięknego regionu." Agnieszka Lesiak Byliny i Susz 

 

*Posiadanie Znaku oznacza, że producent czy usługodawca z Doliny Baryczy oferuje Klientom wysoką jakość swojej pracy. Jednak Znak to przede wszystkim podkreślenie wyjątkowej więzi z regionem, troski o otaczająca przyrodę i związki z lokalną społecznością. Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”

 

Twój produkt/usługa bazuje na tradycji, kulturze, potencjale przyrodniczym Doliny Baryczy?

Działasz co najmniej od roku na obszarze gmin Doliny Baryczy: Cieszków, Krośnice, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród?

Jeżeli odpowiedziałeś  TAK - zachęcamy do przystąpienia do Znaku Dolina Baryczy Poleca.

 

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest od 12 lat najlepszym lokalnym produktom i usługom z Doliny Baryczy. Jego rozpoznawalność ułatwia odnieść sukces rynkowy i wyróżnić się wśród konkurencji.

Do dnia 29 lutego 2020 zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie Znaku Dolina Baryczy Poleca.

Wniosek składa się za pomocą elektronicznego formularza w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl.

Przedtem należy zarejestrować  się w bazie serwisu i opisać swoją ofertę – patrz poniżej opis 7 kroków – czyli co zrobić, żeby otrzymać miano Kandydata do Znaku DBP.

 

Korzyści z przystąpienia do Znaku:
- możliwość promowania certyfikowanej oferty za pomocą Znaku Dolina Baryczy Poleca

- wyróżnienie, preferencyjne odsłony  na stronie dbpoleca.barycz.pl

- dodatkowa forma promocji dla przedsiębiorców (serwis, mapki, ulotki, targi…)
- preferencyjne warunki podczas działań, których koordynatorem jest Partnerstwo np.:  w ramach dofinasowania rozwoju działalności, wyboru wydarzeń Dni Karpia, wypożyczanie sprzętu, udostępnienia czasu na telebimie…
- dodatkowa wiedza dla przedsiębiorców (warsztaty, wyjazdy, dobre praktyki, zaangażowanie Kapituły w proces doradczy i monitorujący)

- współpraca między podmiotami – wzmacnianie kontaktów – współpraca w zakresie komponowania wspólnych ofert, które się uzupełniają, wspólny handel, korzystanie ze swoich doświadczeń
- członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu

 

 Korzyści potwierdzają niezależne badania

  • 70% osób rozpoznawających oznakowane produkty, usługi zainteresowanych jest zakupem
  • oferta ze Znakiem Dolina Baryczy Poleca kojarzy się kupującym przede wszystkim ze słowami: dobre jakościowo, smaczne, ekologiczne, naturalne, tradycyjne, czyste.

Niektóre wypowiedzi konsumentów na temat produktów i usług ze znakiem Dolina Baryczy Poleca umieszczane w komentarzach Facebookowych:

*Cenię produkty wyróżnione Znakiem Dolina Baryczy Poleca za autentyczność! Teraz każdy może reklamować swój produkt jako lokalny, chociaż przebył drogę dłuższą niż niejeden egzotyczny owoc - dlatego tak ważna jest dla mnie pewność, że kupując wasze produkty mam gwarancję pochodzenia. Joanna Psiurska

*Uwielbiam za to że są to produkty z mojej okolicy, …powinniśmy szczycić się nimi, wspierać i kupować. Produkty te mają niesamowite walory smakowe a świadczone usługi są na wysokim poziomie. Nikt kto chwali się nimi przed swoim gośćmi nie musi się wstydzić. Magdalena Rabczuk

 

Znak przyznawany jest w kategoriach:

PRODUKTY:

  • PRZETWORZONE (SPOŻYWCZE, REKODZIEŁO)
  • NIEPRZETWORZONE (SPOŻYWCZE)

USŁUGI:

  • GASTRONOMICZNE NA BAZIE PRODUKTÓW LOKALNYCH
  • NOCLEGOWE (całoroczna lub sezonowa oferta dla turystów)
  • EDUKACYJNE (całoroczne lub sezonowe pozaszkolne formy edukacji)
  • REAKREACYJNE (wypożyczalnie, przewodnicy, atrakcje)

 

 
7 KROKÓW – czyli krótka INSTRUKCJA jak otrzymać Znak:
1 KROK: Zarejestruj się w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl – otrzymasz dostęp do swojego konta użytkownika (w nim będziesz opisywać swoją firmę, usługę lub produkt, wypełnisz wniosek o przyznanie znaku, zaakceptujesz wygenerowaną umowę oraz otrzymasz fakturę)
2 KROK: Opisz w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl swoją wizytówkę podmiotu a następnie swój produkt/usługę
3 KROK: Czekaj na akceptację opisu przez administratora serwisu
4 KROK: Po akceptacji, uzupełnij elektroniczny dokument wniosku „Wypełnij wniosek” przypisany do usługi, produktu dla którego chcesz użytkować Znak
5 KROK: Zapisz i złóż wniosek najpóźniej do 29 lutego 2020
6 KROK: Ocena wniosków przez Kapitułę znaku na najbliższym posiedzeniu (marzec)
Przyznanie statusu Kandydata Znaku lub odrzucenie wniosku – informacja na stronie www.dbpoleca.barycz.pl
7 KROK: wniesienie opłaty zgodnie z wygenerowanym na koncie użytkownika rachunkiem oraz zatwierdzenie rocznej umowy


Uwaga!
Po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie Znaku dla produktu lub usługi, podmiot przechodzi roczny okres kandydacki. Dopiero po tym czasie może starać się o przyznanie Znaku jako użytkownik i w pełni korzystać z przywilejów posługiwania się Znakiem Dolina Baryczy Poleca.

Koszty związane z przyznaniem znaku:
Kandydat: 150 zł brutto za produkt, usługę (lub grupę produktów, usług)
Po roku, jako:
Użytkownik: 300 zł brutto za produkt, usługę (lub grupę produktów, usług)

 

*wypowiedzi użytkowników Znaku