Zaproszenie na wyjazd turystyczno- poznawczy po Dolinie Baryczy

2017-09-03 00:00:00

Fundacja Doliny Baryczy w ramach projektu „Poznajemy Dolinę Baryczy”   zaprasza na kolejną wycieczkę krajoznawczo- turystyczną  po Dolinie Baryczy,.
 Zadanie jest dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  i wspierane przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

W imeiniu Fundacji Doliny Baryczy ZAPRASZAMY na na kolejną wycieczkę krajoznawczo- turystyczną  po Dolinie Baryczy.

Do udziału w wycieczce zapraszamy użytkowników i kandydatów Znaku Dolina Baryczy Poleca,członków ich rodzin i osoby współpracujące z użytkownikami Znaku DBP, przedstawicieli aktywnych sołectw, ośrodków edukacyjnych i kultury, organizacji pozarządowych, nauczycieli.
 Wyjazdy służą lepszemu poznaniu terenu Doliny Baryczy a także są  okazją do integracji osób zainteresowanych poznawaniem walorów przyrodniczych oraz historią i najnowszymi dziejami Doliny Baryczy.

Termin wycieczki : 7 wrzesień 2017 (czwartek)
Podczas wyjazdu odwiedzimy:
- Goszcz - ruiny pałacu Reichenbachów, mauzoleum Reichenbachów, odrestaurowany fragment  pałacu,
- Twardogóra - spacer ścieżką „Wokół Skoryni”, bazylika MB Wspomożenia Wiernych
- Sosnówka – fragmenty muru berlińskiego

- Campus Domasławice - zwiedzanie ośrodka, obiad

Zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Sulowskiej w Miliczu o godz. 8.30, powrót ok. 15.00. Odpłatność  od uczestnika – 8 zł (zaplanowano poczęstunek dla uczestników wycieczki)
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona ( liczy się kolejność zgłoszenia)
Informacje i zgłoszenia -  Hanna Jankowska, tel. 697 437 397
ZAPRASZAMY!
Wiceprezes Fundacji Doliny Baryczy - Zofia Pietryka
Członek Zarządu Fundacji - Hanna Jankowska