Certyfikaty Dolina Baryczy Poleca

2017-08-18 00:00:00

Przekazano certyfikaty producentom i usługodawcom Znaku Dolina Baryczy Poleca. Piękne zielone:)

Użytkownicy Znaku, poświadczają, że produkt/usługa:

  • tworzona jest przez ludzi z pasją, zaangażowanych w rozwój regionu,

  • świadczona jest na terenie Doliny Baryczy – obszaru chronionego m.in. Europejską Siecią Natura 2000,

  • charakteryzuje się wysoką dbałością o poszanowanie środowiska naturalnego,

  • przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego,

  • razem z innymi produktami i usługami współtworzy unikatową, różnorodną ofertę turystyczną Doliny Baryczy.

W tym roku, po raz pierwszy zaświadczenia otrzymali również kandydaci, którzy zobowiązują się do:

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etycznego biznesu,

  • działania z poszanowaniem ochrony środowiska,

  • zwiększania jakości produktu lub usługi kandydującej do Znaku,

  • poszerzania wiedzy o produktach, usługach oraz współpracy         z podmiotami objętymi Znakiem  Dolina Baryczy Poleca,

  • promocji  systemu Dolina Baryczy Poleca.

Mamy nadzieję, że certyfikaty oraz zaśwaidczenia kandydatów dumnie wiszą w wyeksponowanych miejscach. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście - warto o tym pomyśleć przed wzmożonym ruchem turystycznym związanym z Dniami Karpia.