Program Edukacyjny S.O.S Planeta – Bezpieczna Baza, KOM Milicz

Opis usługi

Program o walorach przyrodniczych i ekologicznych pogłębiony o wiedzę na temat Doliny Baryczy. Jest rok 2050. Świat się zatrzymał! Krytyczny stan środowiska naturalnego naszej planety, zagrażający zdrowiu i życiu ludzi, stawia przed ludzkością nowe wyzwania. Na wszystkich kontynentach, we wszystkich częściach świata trzeba odtworzyć naturalne układy ekologiczne, w których zasiedlające je organizmy będą funkcjonowały w zdrowej równowadze. Mieszkańcy Doliny Baryczy, jedynego, nieskażonego obszaru o wielkiej różnorodności przyrodniczej, przygotowują się do przyjęcia gości. Organizują dla nich bezpieczną dla środowiska bazę turystyczną. Program edukacyjny powstał w ramach realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Beneficjent: KOM T.Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki ul.Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz Tytuł operacji: Rozwój oferty przedsiębiorstwa w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze regionu oraz utworzenie nowego miejsca pracy związanego z charakterem prowadzonej działalności. Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka edukacji regionalnej (usługa lokalna) wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy, poprzez udostępnienie nowych pracowni tematycznych.

Usługa z Doliny Baryczy

Uczestnicy gry (wyobrażeni mieszkańcy ekokrainy - Doliny Baryczy) muszą stworzyć szlaki turystyczne, dobrze zorganizować bazę noclegową i sieć gastronomiczną opartą na krótkich łańcuchach dostaw; pokazać unikatowe walory obszaru – lasy i stawy, w poszanowaniu życia przyrody i naturalnego krajobrazu. Bezpieczna i dobrze zorganizowana baza turystyczna nie tylko uchroni środowisko przed degradacją, ale również wzbogaci je mądrą i ekologiczną gospodarką. Uzupełnieniem części warsztatowej jest film edukacyjny o Dolinie Baryczy i opcjonalnie gry stolikowe - materiał edukacyjny Programu Edukacja dla Doliny Baryczy. Szczegółowe informacji dotyczące programu można znaleźć na stronie www.edukacja.barycz.pl oraz www.kom.edu.pl

Co wyróżnia usługę

Oferta wykorzystuje lokalny potencjał kulturalny i przyrodniczy. Program dotyczy problematyki przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. „S.O.S Planeta” jest zespołową grą wyobraźni, w której uczestnicy wcielają się z rolę fikcyjnych bohaterów opowieści. Program składa się z wprowadzeni, rozwinięcia w zadaniach i celu, który ostatecznie ma być osiągnięty przez uczestników gry. Kolejne zadania są sekwencją przyczynowo - skutkową, tworzącą logiczną całość. Gra wspiera ministerialną podstawę programową, jest oparta na teorii Inteligencji Wielorakich. W programie szczególny nacisk jest położony na rozwijanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz inteligencji matematyczno-logicznej, przyrodniczej i interpersonalnej.

Przyjazność dla środowiska

Na terenie obiektu prowadzimy selektywną segregację odpadów. W łazienkach i toaletach mamy zamontowane ekologiczne dozowniki mydła i papieru, suszarki bezdotykowe, baterie na fotokomórki i światło reagujące na czujniki ruchu. Obiekt ogrzewa nowoczesny piec grzewczy. W ogrodzie mamy zasadzone drzewa tlenowe.

Przyjazność dla Klienta

Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Mamy wygodny parking, miejsca postojowe dla rowerów i dobry system komunikacji wizualnej. Budynek jest parterowy, z dogodnymi podjazdami i toaletami dla osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. Do wszystkich pomieszczeń jest możliwe wejście bezpośrednio z zewnątrz, od strony parkingu. W kawiarni KOM jest info-punkt z materiałami promcyjnymi Doliny Baryczy. W sklepiku są produkty lokalnych producentów. Posiadamy stały cennik, jednak w przypadkach, kiedy zwracają się do nas odbiorcy, których nie stać na naszą ofertę, a bardzo chcieliby z niej skorzystać, rezygnujemy z pobierania opłaty lub ustalamy indywidualne warunki rozliczeń. Mamy wdrożone standardy obsługi klienta i procedury RODO.

Do kogo jest skierowana usługa

Grupy zorganizowane, szkoła podstawowa (od IV klasy), szkoła średnia

Dostępność dla klientów indywidualnych

usługa niedostępna

Dostępność dla grup zorganizowanych

Od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w biurze KOM (tel. 71 38 41 296). Ewentualnie inny termin ustalony z biurem KOM.

Internet

kawiarnia WiFi Free

Języki obce

usługa dostępna w języku angielskim i nienieckim (po uzgodnieniu w biurze KOM)

Oferta dodatkowa

Pełna oferta Programów Edukacyjnych KOM dostępna na stronie www.kom.edu.pl

Dni oraz godziny otwarcia

pn. - pt. 8:00-16:00

Usługa dostępna: cały rok

Opinie klientów