KORZYŚCI z posiadania Znaku „Dolina Baryczy POLECA”:

 

  • Członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu!

  • Kompleksowe wsparcie i preferencyjne warunki w korzystaniu ze środków wdrażanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

  • Zwiększenie świadomości ekologicznej i specyfiki regionu producentów i usługodawców.

  • Promocja certyfikowanej oferty za pomocą rozpoznawalnego Znaku „Dolina Baryczy POLECA”.

  • Korzystanie ze wspólnych narzędzi i materiałów promocyjnych.

  • Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych na preferencyjnych warunkach.

  • Integracja i trwała współpraca pomiędzy producentami i usługodawcami – znajomość oferty i polecanie się nawzajem