Chroniona Nazwa Pochodzenia

 

Chroniona nazwa pochodzenia (ang. protected designation of origin – PDO), Chnp, jest znakiem, który określa jakość produktu poprzez geograficzną nazwę jego miejsca pochodzenia i który ściśle wiąże charakterystyczne cechy produktu z uwarunkowaniami glebowymi, mikroklimatycznymi oraz historyczno - społecznymi miejsca, z którego dany produkt pochodzi. Począwszy od surowców, a skończywszy na sposobie wytwarzania produktu.

     Produkt posiadający PDO(Ch.n.p) powinien spełniać trzy następujące warunki:

 • pochodzić z terenu, z którym związana jest jego nazwa (region, określone miejsce),
 • jakość lub właściwości charakterystyczne produktu winny zależeć głównie bądź wyłącznie od środowiska geograficznego przy określonych warunkach środowiska naturalnego i oddziaływania człowieka,
 • produkcja, przetwarzanie oraz przygotowanie winny odbywać się na terenie objętym delimitacją.

Aby produkt posiadał chronioną nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne musi być zgodny ze specyfikacją stanowiącą część składową dokumentacji produkcyjnej lub handlowej, która musi obejmować:

 • nazwę produktu, w tym nazwę pochodzenia lub znak geograficzny,
 • opis produktu obejmujący surowce, a także główne fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne lub organoleptyczne cechy charakterystyczne dla produktu, jeżeli takie występują,
 • definicję obszaru geograficznego, a w razie potrzeby informacje wskazujące na spełnienie wymagań wynikających z pochodzenia,
 • dowody, że produkt pochodzi z obszaru geograficznego w zakresie, jaki wynika z definicji nazwy pochodzenia i znaku geograficznego,
 • opis metody uzyskiwania produktu, a w razie potrzeby autentycznych i niezmiennych metod lokalnych,
 • szczegóły wyjaśniające związek między produktem, a środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym,
 • wskazanie osoby dokonującej działań inspekcyjnych, jak też ustalenie zakresu i sposobu tejże inspekcji,
 • zasady etykietowania produktów, dotyczące zapisu i prezentacji chronionych znaków,
 • ewentualnie inne wymogi wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych

Oczywiście nie można zapomnieć, że nazwy produktów zgłaszanych do rejestracji nie mogą być nazwami:

 

 • Rodzajowymi (nazwa produktu rolnego lub środka spożywczego, która mimo iż jest związana z miejscem lub regionem, w którym produkt lub środek spożywczy był pierwotnie produkowany lub wprowadzany na rynek –stała się powszechną nazwą produktu rolnego lub środka spożywczego we Wspólnocie),
 • Odmian roślin lub ras zwierząt gdyż może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktu,
 • Homonimiczna lub częściowo homonimiczna w stosunku do nazwy już zarejestrowaniem aby uniknąć błędnego kojarzenia produktu z innym,
 • Pochodzenia lub oznaczenia geograficzne nie są rejestrowane, jeśli przy uwzględnieniu renomy danego znaku towarowego, jego powszechnej znajomości oraz okresu, przez jaki jest on używany, rejestracja mogłaby wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Produkty z Polski zarejestrowane w UE jako ChNP:

- Bryndza podhalańska (Małopolska i Śląsk)

- Oscypek (Małopolska i Śląsk)

- Redykołka (Małopolska i Śląsk)

- Wiśnia Nadwiślanka (Świętokrzyskie, Lubelskie i Mazowsze)

- Fasola Wrzawska (Podkarpackie)

- Miód z Sejneńszczyzny/ miód z Łoździej (Podlaskie)

- Podkarpacki miód spadziowy (Podkarpackie)

- Fasola "Piękny Jaś" (Małopolska)

- Karp zatorski (Małopolska)