Zespół Pałacowo-Parkowy i Informacja Turystyczna "Baszta" w Żmigrodzie

ul. Parkowa /
55-140 Żmigród
Tel: 71 385 39 31
E-mail: it@zmigrod.com.pl
www.it-zmigrod.pl
Zespół Pałacowo-Parkowy i IT "Baszta" w Żmigrodzie to zrewitalizowane ruiny pałacu rodziny Hatzfeldtów, zrewitalizowana wieża mieszkalno-obronna z 1560 r., park ze stawami po rewitalizacji 14,5 ha. Z.P.-P. i IT "Baszta" działają od 2008 r. stale poszerzając swoją ofertę. Na terenie parku organizowane są liczne imprezy rekreacyjne, kulturalne i sportowe: koncerty plenerowe, spływy kajakowe Baryczą – zakończenie spływu na terenie parku, zawody wędkarskie na stawach parkowych, plenerowy Dzień Dziecka, Żmigrodzki Festiwal Kwiatów, biegowy Maraton na Raty w cyklu rocznym, Zlot Miłośników VW "Vagday" i in. IT "Baszta" nieodpłatnie udziela informacji turystycznych, prowadzi sprzedaż materiałów promujących Dolinę Baryczy, świadczy usługi przewodnickie na terenie parku, przeprowadza zajęcia edukacyjne, udostępnia do zwiedzania i wynajmuje pomieszczenia baszty oraz prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.