Zaproszenie na spotkanie użytkowników Znaku Dolina Baryczy Poleca 2009/2010

2009-07-13 00:00:00

Spotkanie informacyjne dla Użytkowników Znaku Promocyjnego Dolina Baryczy Poleca 2009/2010 odbędzie się w Miliczu, dnia 27 lipca 2009 r. (poniedziałek) w restauracji Pałacowa w Miliczu, przy ulicy Piłsudskiego 5, o godz. 14.00.

W dniu 3 lipca 2009 Kapituła Znaku Promocyjnego „Dolina Baryczy Poleca” przyznała prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Dolina Baryczy poleca” 21 produktom lokalnym i 15 usługom. Zakwalifikowały się te produkty, które w ocenie członków Kapituły otrzymały co najmniej 9 punktów na 15 możliwych i usługi, które otrzymały co najmniej 11 punktów na 18 możliwych. 
 
Bardzo prosimy o przyniesienie swoich produktów do prezentacji i degustacji oraz posiadanych własnych materiałów promocyjnych w dniu spotkania najpóźniej do godziny 13.30.
Osoba kontaktowa: Marta Kamińska, koordynator systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”, marta.kaminska@eko.org.pl , tel. 503 74 03 44.
 
Podczas spotkania podpisane zostaną umowy licencyjne i przekazane logo "Dolina Baryczy Poleca” w wersji elektronicznej, wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej. Omówiony zostanie również zakres współpracy, praw i obowiązków użytkowników Znaku Promocyjnego „Dolina Baryczy poleca” i właściciela systemy promocji Fundacji Doliny Baryczy, planowane projekty promocyjne. 

 

W skład Kapituły Znaku Promocyjnego "Dolina Baryczy Poleca" wchodzą osoby związane z Doliną Baryczy - przedstawiciele organizacji pozarządowych i producentów oraz specjaliści, zajmujący się promocją turystyki i produktów lokalnych:
 
Aleksander Kowalski (przewodniczący),
Cezary Sierpiński (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy),
Krzysztof Smolnicki (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju),
Jerzy Kątny (Stowarzyszenie Agroturystyczne „w Siodle” z Przygodziczek oraz Fundacja Doliny Baryczy),
Dorota Chmielowiec-Tyszko (Fundacja Doliny Baryczy),
Marta Kamińska (specjalista ds. produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych),
Zofia Pietryka i Hanna Jankowska (Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy),
Krystyna Królik i Małgorzata Krzyżoszczak (Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”),
Franciszek Bzyl (Koło Pszczelarzy Sośnie),
Kazimierz Pochodyła (Milicki Klub Jeździecki „Traper”).  

 

Marta Kamińska