Wspólna promocja oferty turystycznej Doliny Baryczy

2009-10-16 00:00:00

16 października 2009 odbyło się spotkanie włodarzy gmin wchodzących w skład Doliny Baryczy oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju Doliny Baryczy w sprawie wspólnej promocji oferty turystycznej regionu.

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin Doliny Baryczy: Cieszków – wójt Ignacy Miecznikowski, Krośnice – Paweł Wybierała, Zbigniew Drzewiecki, Iwona Grobelna, Milicz – wiceburmistrz Tadeusz Zając, Twardogóra – wiceburmistrz Jan Bernacki i Katarzyna Sobczyk - Pienio i Żmigród – burmistrz Robert Lewandowski i Jerzy Lewandowski na Dolnym Śląsku oraz Odolanów – wiceburmistrz Marian Janicki i Zuzanna Jerzyk i Przygodzice – wójt Przemysław Kazimierczak i Zenon Walczak z Wielkopolski – zabrakło jedynie gminy Sośnie), powiatu milickiego Krzysztof Firek, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy – prezes Cezary Sierpiński, LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” - sekretarz zarządu Marta Kamińska, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy – dyrektor Joanna Wiraszka oraz Fundacji Doliny Baryczy – wiceprezes Dorota Chmielowiec - Tyszko. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Doliny Baryczy i LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Doliny Baryczy a prowadziła je wiceprezes Fundacji Doliny Baryczy Dorota Chmielowiec – Tyszko.

 

W spotkaniu, w charakterze eksperta, udział wzięła pani Juliet D. Golden, Amerykanka od przeszło 15 lat mieszkająca w Polsce, posiadająca imponujące doświadczenie w promocji regionów i miast, która zaprezentowała elementy planu promocji Doliny Baryczy i strategii rozwoju marki Doliny Baryczy, własnego autorstwa. Dorota Chmielowiec – Tyszko zaprezentowała materiały promocyjne o regionie Doliny Baryczy, które dotychczas zostały opublikowane nakładem sił i środków różnych podmiotów, głównie organizacji pozarządowych tj. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia (obecnie Fundacja EkoRozwoju), Fundacja Doliny Baryczy, LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” czy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy tj. mapy, ulotki o ofercie turystycznej, kalendarze czy nalepki na samochód. Ważne było również krótkie przedstawienie organizacji włączonych w promocję regionu Doliny Baryczy i głównych obszarów działania, celów i dotychczasowych osiągnięć (Fundacja Doliny Baryczy, LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Fundacji EkoRozwoju).

 

Kulminacyjnym punktem spotkania było zatwierdzenie przez uczestników treści Porozumienia na rzecz wspólnej promocji regionu Doliny Baryczy. Towarzyszyła temu burzliwa dyskusja na temat sposobów realizacji Porozumienia, mimo to wszyscy byli zgodni, że promocja całego obszaru jako wyjątkowego regionu atrakcyjnego turystycznie, jest niezbędna. Nie oznacza to jednak, że gminy mają zrezygnować z indywidualnej promocji. Koordynatorem działań zostanie Fundacja Doliny Baryczy a cele strategiczne co roku kreśliła będzie Rada, złożona z przedstawicieli kluczowych samorządów i organizacji Doliny Baryczy. W momencie startu celem Sygnatariuszy Porozumienia jest budowanie rozpoznawalności Doliny Baryczy jako obszaru turystycznego, szczególnie dobrego do uprawiania turystyki aktywnej w otoczeniu światowej klasy przyrody, stworzenie i promocja zintegrowanych, wysokiej jakości pakietów ofert turystycznych Doliny Baryczy dla specyficznych potrzeb turystów grupowych i indywidualnych oraz budowanie struktur i mechanizmów współpracy oraz mobilizacja potencjału ludzkiego na rzecz promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy. Cele będą realizowane poprzez m.in. promocję marki Doliny Baryczy dzięki wspólnemu użytkowaniu oraz promocji znaku Doliny Baryczy oraz wspólne wykorzystywanie hasła promocyjnego „Dolina Baryczy – blisko przyrody” w materiałach promujących ofertę turystyczną regionu, współpracę w organizacji i finansowaniu wydawnictw, imprez i targów, podnoszeniu jakości oferty turystycznej poprzez tworzenie sieci punktów informacji turystycznej w regionie, współpracy w utrzymaniu i rozwoju szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą, organizacji szkoleń dla dla pracowników punktów IT, działów promocji i przewodników turystycznych w zakresie promocji, współpracy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na promocję i rozwój oferty turystycznej Doliny Baryczy.

Podczas spotkania przedyskutowane zostały też propozycje wspólnych działań na rok 2010 oraz sposoby ich finansowania. W ramach działań na 2010 zaproponowane zostało: wydanie wspólnego przewodnika turystycznego Doliny Baryczy, rozwój strony internetowej, promującej ofertę turystyczną regionu, wydanie wspólnego kalendarza, wspólna promocja na kluczowych imprezach w regionie Doliny Baryczy oraz poza regionem (np. Wrocław, Poznań, Kielce); tworzenie sieci współpracy punktów informacji turystycznych w regionie. Szczegółowo zadania te zostaną zaplanowane na pierwszym spotkaniu Rady Promocji, które odbyć się ma przy okazji otwarcia nowego Punktu Informacji Turystycznej w Twardogórze, w listopadzie 2009. Większość gmin wstępnie zadeklarowała możliwość finansowania wspólnych działań promocyjnych w nadchodzącym roku na poziomie ok. 10 000 zł rocznie na gminę.

 

Fundacja Doliny Baryczy przekazała gminom promocyjne rollbannery z nazwami gmin i logo Doliny Baryczy. Każdej z gmin przekazane zostały również promocyjne tablice z mapą i szlakami turystycznymi Doliny Baryczy (2m x 1,2m). Uzgodniono, że wszystkie one zostaną one postawione na wiosnę 2011 r., a ze względu na dbałość o spójny wizerunek stojaki zostaną wykonane wg jednego wzoru i przez jednego wykonawcę.

 

Zadanie realizowane przez LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja PROW 2007-2013, dofinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.


 Marta Kamińska